Τρίτη και 13 VS Παρασκευή και 13…

Όταν μια Παρασκευή “πέφτει” στις 13 του μήνα, θεωρείται κακότυχη, αλλά γιατί; Και επίσης μια Τρίτη που “πέφτει” στις 13… Ας δούμε γιατί:

Η Παρασκευή που “πέφτει” στις 13, θεωρείται κακότυχη στις Αγγλοσαξονικές, Γαλλικές, Γερμανικές και Πορτογαλικές περιοχές του κόσμου.

Παρόμοιες δεισιδαιμονίες υπάρχουν και σε άλλων χωρών τις παραδόσεις:

…στην Ελλάδα και την Ισπανία, για παράδειγμα, τον ρόλο αυτό έχει η “Τρίτη και 13”. Όσον αφορά στην “Τρίτη”, γυρίζουμε στις 29 Μαΐου 1453 και στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όσον αφορά δε στον αριθμό “13″, θεωρείται από μόνος του κακότυχος, διότι “σπάει” την αρμονία του 12, όπως κάποιοι θεωρούν. Επίσης, στην αρχαιότητα, 12 ήταν οι Θεοί του Ολύμπου, 12 ήταν οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι μαθητές του Χριστού και 12 τα Ευαγγέλια.

Ο φόβος της Παρασκευής και 13 ονομάζεται στα αγγλικά paraskavedekatriaphobia (μια λέξη που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Παρασκευή, δεκατρείς και φοβία) και είναι ειδική μορφή της τρισκαιδεκαφοβίας. Η λέξη μπορεί να ευρεθεί επίσης ως paraskevidekatriaphobia.

Στην Πληροφορική υπάρχει επίσης και ένας ιός με το όνομα “Παρασκευή και 13” (Friday 13th), ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό να ενεργοποιείται όταν το ημερολόγιο του υπολογιστή δείξει ημέρα Παρασκευή και ημερομηνία 13.

Για την ιστορία, πριν τον 19ο αιώνα, ο αριθμός 13 ο λαός θεωρούσε ότι έφερνε κακή τύχη. Την ίδια εικόνα είχε και η Παρασκευή, αν και δεν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ των δύο. Η πρώτη αναφορά σε μία “Παρασκευή και 13” έγινε μάλλον στις αρχές του 19ου αιώνα.

Πέρα από τις γραπτές αναφορές, πάντως, πολλές δημοφιλείς ιστορίες υπάρχουν σχετικά με την προέλευση της δεισιδαιμονίας, όπως “Ο Μυστικός Δείπνος”, με ιστορίες ότι ο Ιούδας Ισκαριώτης ήταν ο 13ος καλεσμένος, ενώ η Σταύρωση του Ιησού συνέβη κατά ημέρα Παρασκευή, και  το ότι η Εύα προσέφερε το μήλο στον Αδάμ, ημέρα Παρασκευή επίσης.

adam-eva

Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι ο μύθος γεννήθηκε με την απόφαση του Πάπα να εκδώσει διάταγμα για τη σύλληψη και θανάτωση των ναϊτών ιπποτών. Το διάταγμα εκδόθηκε σε συνεννόηση με τον βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππου του Δ΄, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307.

Εμείς πάντως πιστεύουμε, ότι σε όποια ημέρα κι αν πέφτει το 13, δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε.

Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Υπάρχει, δεν υπάρχει…