Πώς να αντιμετωπίσεις το τοξικό αφεντικό, 5 πρακτικοί τρόποι | Agnes Alice Mariakaki

Το τοξικό εργασιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο.
Σύμφωνα με έρευνες, τουλάχιστον 7 στους 10 εργαζόμενους θα περάσουν κάποια στιγμή απο έναν τοξικό προιστάμενο. Οι τοξικές εργασιακές σχέσεις είναι η νούμερο 1 αιτία παραίτησης απο τη δουλειά, ενώ είναι συνήθης αιτία εργασιακής εξουθένωσης. Η χειριστικοί άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης και εξουσίας μπορούν να είναι εξαντλητικοί για τις υφισταμένους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μάθεις πώς να τους αντιμετωπίζεις. Σε αυτό το βίντεο θα βρεις 5 πρακτικά βήματα για να μπορείς να χειρίζεσαι και να αντιμετωπίζεις τον τοξικό προϊστάμενο ή συνεργάτη.