Σε δυο κατηγορίες χωρίζει τους δανειολήπτες το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

Η πρώτη κατηγορία αφορά το 25% των δανειοληπτών για τους οποίους θα υπάρχει κρατική αρωγή για την πληρωμή των δόσεων σε περίπτωση αδυναμίας αν και αυτή δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο θα δίνεται.

Ωστόσο για τους υπολοίπους που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, το νομοσχέδιο προβλέπει πως για να προστατεύονται από εκποίηση, το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να υπολείπεται ή να είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, ενώ ο δανειολήπτης θα πρέπει να επιδεικνύει καθ’ όλη την τριετή περίοδο χάριτος συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα έχουν την δυνατότητα να προσφεύγουν στο δικαστήριο ζητώντας να εξαιρεθεί η κατοικία τους από την εκποίηση έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Στη δεύτερη κατηγορία που καλύπτει το 35%των δανειοληπτών, το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%.

Η δε αντικειμενική αξία του ακινήτου, τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη και τις 260.000 ευρω για οικογένεια με 2 παιδιά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιδεικνύει και αυτός συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη.

source