Πώς θα διαγράψουν δάνεια οι τράπεζες – Τα μεγάλα αγκάθια

Φόρμουλα ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να προβούν σε διαγραφές δανείων χωρίς αυτές να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στα κεφάλαιά τους, αναζητεί η κυβέρνηση.

Οι τράπεζες καταρτίζουν την πολιτική των διαγραφών δανείων στις οποίες θα προχωρήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ουσιαστική έναρξη των αναδιαρθρώσεων χρεών.

Η πολιτική αυτή θα στηριχτεί στις υψηλές συσσωρευμένες προβλέψεις τους, ύψους 58 δις. ευρώ, οι οποίες θα επιτρέψουν καταρχάς στις τράπεζες να ‘σβήσουν ‘ δάνεια που καλύπτονται εξ ολοκλήρου από προβλέψεις. Το υψηλό απόθεμα προβλέψεων, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχου ύψους διαγραφές δανείων. Αντιθέτως, οι τράπεζες καλούνται να βρουν τη χρυσή ισορροπία διαγραφών και προβλέψεων προκειμένου να μην έχουν επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Και αυτό διότι τα όρια των διαγραφών τίθενται ουσιαστικά από τα επίπεδα του αναβαλλόμενου φόρου που έχει η κάθε τράπεζα και της συμμετοχής του στα εποπτικά της κεφάλαια. Πρόκειται για μία ‘λεπτή εξίσωση ‘ που τράπεζες και κυβέρνηση πρέπει να λύσουν, υπό το ‘άγρυπνο ‘ βλέμμα της DGComp, η οποία επιθυμεί τη διατήρηση ή ακόμη και την ελάττωση της συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Και υπάρχει, βεβαίως, και ο SSM, ο οποίος πιέζει μεν για δραστική μείωση των ‘κόκκινων ‘ δανείων και εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών, αλλά με πρώτιστο μέλημα τη διαφύλαξη της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Με βάση τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία α΄ εξαμήνου των τραπεζών, τα επίπεδα του αναβαλλόμενου φόρου για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώνονται ως εξής (Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTA) και Οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου (DTC)):

Alpha Bank: DTA 4,4 δις. ευρώ, DTC 3,4 δις. ευρώ. Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) της τράπεζας ανέρχονται σε 8,5 δις. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια του DTC αναλογούν στο 40% αυτών.

Eurobank: DTA 4,9 δισ. ευρώ, DTC 4,1 δις. ευρώ. Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) της τράπεζας ανέρχονται σε 5,5 δις. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια του DTC αναλογούν στο 75% αυτών.

Εθνική Τράπεζα: DTA 5,1 δισ. ευρώ, DTC 4,9 δισ. ευρώ. Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) της τράπεζας ανέρχονται σε 6,8 δισ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια του DTC αναλογούν στο 72% αυτών.

Τράπεζα Πειραιώς: DTA 5,1 δισ. ευρώ, DTC 4,1 δισ. ευρώ. Τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) της τράπεζας ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια του DTC αναλογούν στο 58% αυτών.

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά για τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 έχουν εξαιρεθεί τα CoCos ή οι προνομιούχες μετοχές όπου υφίστανται.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, οι διαγραφές δανείων για την τρέχουσα χρήση αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,5 – 3 δισ. ευρώ.

Από την αρχή του έτους, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στα εξής ποσά διαγραφών: Τράπεζα Πειραιώς: 256 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 272 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, Eurobank: 351 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 136 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, Alpha Bank: 135 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 333 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και Εθνική Τράπεζα: 15 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 347 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στο α΄ εξάμηνο του έτους, οι τράπεζες έχουν διαγράψει δάνεια 1,845 δις. ευρώ.

Οι διαγραφές δανείων αναμένεται να ενταθούν από το 2017, υπό την πίεση του SSM, αλλά και διότι θα έχει θεσπιστεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Τη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού πρακτικά περιμένουν και τα funds που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαχείριση των ‘κόκκινων ‘ επιχειρηματικών δανείων προκειμένου να προχωρήσουν σε λειτουργικές αναδιαρθρώσεις και εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

source