Πότε ανοίγουν τα σχολεία για το 2019

Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του 2020.

Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Το σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 τα σχολεία όπως προαναφέραμε θα ανοίξουν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα:

Α΄ τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

Β΄ τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου – 10 Μαρτίου

Γ΄ τρίμηνο: από 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου

 

 

 

photo αρχείου