Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας Δήμου Γλυφάδας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

α) Τμήμα παιδείας του Δήμου Γλυφάδας, τηλ.: 213.202.5235

β) Συντονίστρια του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κ. Ερμιόνη Κοροσίδου, κιν.: Τηλ.6973.502655

γ) Διευθύντρια του 5ου Λυκείου τηλ.: 210-9646042
Έναρξη Προγράμματος: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

Στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν αξιόλογοι εθελλοντές Καθηγητές

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας