ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ.
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.7057/25-2-2015
Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CLICK ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ LINK:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-2015

 

GLYFADA METROPOLITANS