7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (4.3.15)

ΠΡΟΣ:
Τον κ. Δήμαρχο 
Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου
Kοινοποίηση: 
Πρόεδρο ΤΟ.ΣΥ.Ν. Γλυφάδας

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
dimos-GlyfadasΣας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  4η Μαρτίου 2015,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση των πρακτικών των με αρ. 39 (5.1.2015) και 2 (21.1.2015)  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
(εκτυπωμένα αντίγραφα θα βρίσκονται στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου)

2.    Συμπλήρωση της με αρ. 208/2014 aπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία».

3.    Ανάκληση της με αρ. 135/2014 απόφασης του Δ.Σ. «Εκλογή ελεγκτών για τη νέα χρήση της Ανώνυμης Μονομετοχικής Δημοτικής Εταιρείας «ΓΚΟΛΦ  ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» και ορισμός εκ νέου ορκωτών λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

4.    Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2015.

6.    Λήψη απόφασης περί της αρμοδιότητας ή μη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαγραφή χρεών από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών και πρόστιμα διατήρησης.

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια βιβλιαρίων για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας».

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών υδραυλικών εργασιών».

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας».

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας».

11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλέγματος ειδικών προδιαγραφών».

12.    Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης χώρων στο Δημοτικό Κατάστημα , για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών.

13.    Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων για κοπές δέντρων

Γλυφάδα, 2.3.2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

GLYFADA METROPOLITANS