39η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (5.1.15)

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  5η Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.     Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 1.135.408,08 ευρώ) και πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 228.386,40 ευρώ)”.

2.    Kαθορισμός για  τον αριθμό ανά κατηγορία αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  έτους 2015 (233/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

3.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 40.492,50 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 10η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

4.    Αποδοχή χρηματικού ποσού   40.492,50  ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την   11η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

5.    Αποδοχή χρηματικού ποσού  103.299,30 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  κατανομή Δεκεμβρίου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3756/2009-53 Α΄για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

6.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 37.617,44 ευρώ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από ΚΑΠ έτους 2014 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014.

Γλυφάδα,31.12.2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει κοπή πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου.