5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (16.2.15)

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
dimos-GlyfadasΣας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 16η Φεβρουαρίου 2015,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

2.    Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

3.    Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Τροποποίηση των όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς στέγαστρα με διαφημιστικά πλαίσια για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

6.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 119.576,82 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη για προμήθειες παγίων.

7.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 160.709,05 € προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη για δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης έργων.

8.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 752.148,60 € προς εξόφληση των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη για δαπάνες μη ειδικά κατανομαζόμενες.

9.    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση γ’ και δ΄ δόσης (πλέον προσαυξήσεων γ΄ δόσης) Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ν.4223/13 για το έτος 2014.

10.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.300 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορά αμοιβή για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου.

11.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορά δαπάνες για την οργάνωση, συντονισμό και λειτουργία Γραφείου Τύπου.

12.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600 € (συμπ/νου Φ.Π.Α) που αφορά αμοιβή για επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

13.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000 € που αφορά παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

14.    Ορισμός μέλους κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (από αναβολή).

15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 594,81 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1099,62 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Νικ. Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

17.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Αβαρκιώτη.

18.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

19.    Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

GLYFADA METROPOLITANS