O Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 47 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων:

Ανάρτηση Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 22838/10-08-2021 και να την υποβάλουν ΜΑΖΙ ΜΕ ευκρινές φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις τηςάδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko@glyfada.gr με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΣΧΚΑΘ_2021

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΧΚΑΘ_2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_22838_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΣΧΚΑΘ_2021