Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις 69 ατόμων στην υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακρόπολης

Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 1 Απριλίου η πρόσληψη 69 υπαλλήλων που προωθεί η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, του υπουργείου Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Επεμβάσεις αναστήλωσης, συντήρησης, ανάδειξης στα μνημεία της Ακρόπολης» του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

see more: alfavita.gr