Ολοκληρώνοντας μία θητεία που άλλαξε την εικόνα του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με παρεμβάσεις και έργα σε όλους τους τομείς της δημοτικής πολιτικής, ο δήμος προετοίμασε την οργανωτική του δομή ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Από τις αρχές του Ιουνίου, αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης εφαρμόζει πλήρως την ψηφιακή διαχείριση και διακίνηση εγγράφων, υιοθετώντας το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» που ανέπτυξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και υιοθέτησε το Υπουργείο Εσωτερικών, επιταχύνοντας την διεκπεραίωση εγγράφων και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη το οποίο εξασφαλίσαμε δωρεάν όταν άλλοι δήμοι ακριβοπληρώνουν ανάλογα λογισμικά.

Τα οφέλη για τους πολίτες είναι ήδη ορατά.

Εκτός της μείωσης του κόστους λειτουργίας του δήμου, τα αιτήματα των πολιτών χρεώνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις εντός 24 ωρών, ενώ κάθε εισερχόμενο έγγραφο τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, ψηφιοποιείται πλήρως για λόγους ασφάλειας και φύλαξης.

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πρωτοπορώντας είναι στην πράξη έτοιμος με πλήρη εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απολαμβάνοντας είδη τα θετικά αποτελέσματα, προς όφελος των δημοτών του και της τοπικής κοινωνίας.