ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας»

Στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της δημοτικής συμβούλου κ. Ειρήνης Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Από τις 22 Απριλίου έχει σταματήσει η λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν) στο Ασκληπιείο της Βούλας. Η διακοπή της λειτουργίας ανακοινώθηκε ξαφνικά από τη διοίκηση του νοσοκομείου και μάλιστα την ίδια ημέρα που το Υπουργείο Υγείας απέστειλε έγγραφο, με το οποίο ζητάει εκ νέου εφαρμογή της ΠΝΠ της Άνοιξης 2015 και μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων του Νοσοκομείου στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Για τους νεφροπαθείς του δήμου μας και των όμορων δήμων αυτό σημαίνει επιστροφή στις συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν η αιμοκάθαρση γινόταν σε ιδιωτικές κλινικές, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για τους ίδιους και με μεγάλο κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αιτία της διακοπής είναι η συνεχής υποχρηματοδότηση, που είχε σαν αποτέλεσμα την  υποβάθμιση της μονάδας κατά τα τελευταία χρόνια, με παροπλισμό  μηχανημάτων λόγω ελλιπούς συντήρησης, με έλλειψη μόνιμου εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού  προσωπικού και  με τελική κατάληξη το κλείσιμο της.

 Η υποχρηματοδότηση  αυτή όξυνε  τα προβλήματα του Ασκληπιείου γενικότερα και  απαξίωσε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στο Νότιο Τομέα.

Για την κυβέρνηση προέχει η “εξοικονόμηση” πόρων για την αποπληρωμή των δανειστών. Η υγεία των εργαζομένων και ακόμα η ίδια η ζωή ευπαθών ομάδων είναι σε δεύτερη μοίρα.

Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς, δεν είναι περιοδεύων θίασος, για να ψάχνουν σε ποιο Νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, θα συνεχίζουν κάθε φορά την θεραπεία τους. Χρειάζονται ένα ασφαλές ιατρικό-νοσηλευτικό περιβάλλον, χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές τους και δικαιούνται το σεβασμό μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας απαιτεί την άμεση επαναλειτουργία της Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου της Βούλας. Ζητάει να προχωρήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας στη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων. Να εξασφαλίσει τη μόνιμη χρηματοδότηση που θα εγγυάται, όχι μόνο την συντήρηση & τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την στελέχωση της μονάδας με μόνιμο ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξή της.

 

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε την πρόταση σε ψηφοφορία ανακοίνωσε το αποτέλεσμα όπου το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδει ΟΜΟΦΩΝΑ   το ακόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας απαιτεί την άμεση επαναλειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού  του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας».

 Ζητάει να προχωρήσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας στη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων.

Να εξασφαλίσει τη μόνιμη χρηματοδότηση που θα εγγυάται, όχι μόνο την συντήρηση & τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την στελέχωση της μονάδας με μόνιμο ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση και ανάπτυξή της.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 30.5.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος