ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Η ΝΟΜΕΙΣ ΤΩΝ

Η δημοσίευση του δήμου Γλυφάδας, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην επίσημη σελίδα του: 

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1346 τ. Β’ /25-04-2012) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94, παρ. 26, του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) (Καλλικράτης).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΛΕΠΤΩΝ, ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ Η ΙΣΟΠΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ) ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΥΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 433 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

 

|| ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ||

Προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου.

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους, όπως επίσης να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους από ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά, προς αποτροπή του κινδύνου και πρόληψη πυρκαγιάς ιδιαίτερα μάλιστα με την έναρξη της εφετινής  αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2018.

Πρόσθετα οφείλουν να τα περιφράσσουν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές κάθε φορά  ισχύουν.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, παρακαλούμε αν δεν έχετε ήδη ενεργήσει, να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου και προς αποφυγή καταστροφών περιουσιών και κινδύνου ζωών.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας έξοδα στους υπευθύνους, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Στέλιος Θεοδοσόπουλος

Εντεταλμενος σύμβουλος Πολιτικής προστασίας και Πρόεδρος της Εθελοντικής Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης Γλυφάδας