ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΝΕ Νότιας Αθήνας για Ελληνικό: Με όπλα τους αγώνες μας συνεχίζουμε

Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Αθήνας 

Δελτίο Τύπου

Μετά από γόνιμο διάλογο η συνέλευση κατέληξε στο ακόλουθα:

Κείμενο συμπερασμάτων ΝΕ Νότιας Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ

Είναι ιστορικά πλέον καταγεγραμμένο ότι τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε που ο χώρος στο Ελληνικό έπαψε να λειτουργεί ως αεροδρόμιο, οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για Μητροπολιτικό Πάρκο δημόσιο σε μια πόλη, που το πράσινο υπολείπεται κατά πολύ από τις άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Ο αγώνας για Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλο το προηγούμενο διάστημα με αγώνες, νίκες, ήττες, αναθεωρήσεις, εκβιασμούς και συμβιβασμούς φτάσαμε πρώτα στην υπογραφή σύμβασης το 2014 (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ) και στην αναθεωρημένη σύμβαση του 2016.  Οι διαφορές μεταξύ των δυο συμβάσεων πέρα από τα επιμέρους είναι σημαντικές ως προς την υποστήριξη του δημόσιου συμφέροντος. Το τίμημα δυστυχώς παραμένει χαμηλό λόγω των διεθνών δεσμεύσεων, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες διερεύνησης του αντιπροσωπευτικού του τιμήματος ή της χαριστικής του διάστασης είναι μακρόσυρτες. (Διερεύνηση εισαγγελέα, επιτροπή αναφορών Ευρωκοινοβουλίου).
Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ της σύμβασης 2014 και της αναθεωρημένης σύμβασης 2016, πέραν των επιμέρους,  είναι ότι με την δεύτερη εξασφαλίζεται δημόσιο, κοινόχρηστο Μητροπολιτικό Πάρκο δυο χιλιάδων στρεμμάτων με την υποχρέωση μάλιστα του επενδυτή αυτό να γίνει την πρώτη επταετία. Αντίθετα με την σύμβαση 2014 (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) δεν υπήρχε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για καμιά φάση του έργου, ούτε δέσμευση για δημόσιο, κοινόχρηστο Μητροπολιτικό Πάρκο.
Η άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι δεν αποτελεί παράρτημα το master plan, όπως στην σύμβαση του 2014 και εξ αιτίας αυτού, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) της περιοχής, δηλαδή η τοποθέτηση στο χώρο όσων προβλέπονται στην σύμβαση και στο μνημόνιο συνεργασίας ΤΑΪΠΕΔ και επενδυτών ανοιχτά προς διεκδίκηση.
Σημαντική διεκδίκηση για την ΝΕ Νότιας Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η  συλλογική κοινωνική διεκδίκηση ώστε να εξασφαλιστούν:
Η χωροθέτηση των επιπρόσθετων εξακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστων χώρων έτσι ώστε να ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο στις περιοχές του Αλίμου, στα Σούρμενα, στην Γλυφάδα και στη θάλασσα και να μην αποτελεί την κλειστή αυλή της επένδυσης
Η χωροθέτηση των επιπρόσθετων τριακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων για πράσινο ή ανταποδοτικά οφέλη προς τις υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας.
Η μείωση της κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων στο πάρκο και η ανάπτυξη Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ).
Η περαιτέρω μείωση της δόμησης των εμπορικών χρήσεων μεγάλης κλίκακας (Mall).
Τα τρία πρώτα σημεία έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αναθεωρημένη σύμβαση του 2016 ενώ το τέταρτο αποτελεί διεκδίκηση των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να μην καταρρεύσουν οι υπάρχουσες αγορές των όμορων δήμων. Επιπλέον η  δημιουργία καζίνο στον χώρο της επένδυσης θα δημιουργήσει πιέσεις στην κοινωνική συνοχή της περιοχής.
Άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των συμβάσεων 2014 και 2016 είναι ότι στην αναθεωρημένη σύμβαση δεν υπάρχει η δέσμευση ότι τα έργα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου είναι εκτός της κείμενης νομοθεσίας. Οι διαδικασίες αδειοδότησης από δασική, αρχαιολογική υπηρεσία κλπ είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων υπό την αίρεση, ότι αν οι δεσμεύσεις υπερβούν ένα μεγάλο μέρος της έκτασης, αποζημιώνεται ο επενδυτής.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας και παρά την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων διεκδικούμε επιπλέον την προστασία και κήρυξη ως διατηρητέων τα κτήρια του πρώην Κολεγίου Θηλέων και του Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσμά. Εκκρεμεί η απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου για τις αρχαιότητες. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις θέσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την προστασία τους.  Οι δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνία για την διατήρηση και προστασία των νεώτερων μνημείων είναι πέρα των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και των κινημάτων και προέρχονται και από τον συντηρητικό τρόπο σκέψης καθώς το πρώην κολέγιο είναι ένα σημαντικό νεοκλασικό συγκρότημα των πέντε κτιρίων και του πάρκου, του αρχιτέκτονα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, της Στοάς του Αττάλου και πολλών μουσείων του Μεσοπολέμου, ενώ το Αθλητικό Κέντρο έργο του διεθνούς φήμης πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη αποτελεί πρότυπο στο σχεδιασμό αθλητικών κέντρων στην Ευρώπη.  Η συλλογική μνήμη επίσης μας επιβάλλει να αγωνιστούμε για την προστασία ως διατηρητέων και των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται στον χώρο- αεροπλάνα, αυτοκίνητα, εξοπλισμός. Να αγωνιστούμε ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε ένα αρχαιολογικό εύρημα.
Οι υποδομές του χώρου για την διαχείριση των απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων διεκδικούμε να εξυπηρετούν και τους όμορους δήμους και η χωροθέτησή τους αγωνιζόμαστε να γίνει σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, τους όμορους δήμους και τον ΕΔΣΝΑ.
Διεκδίκηση της ΝΕ Νότιας Αθήνας επίσης ως προς τις δημόσιες υποδομές είναι να παραμείνει στον χώρο του πρώην αεροδρομίου και το αμαξοστάσιο των αστικών λεωφορείων.
Η σχεδιαζόμενη δημιουργία Ενυδρείου στην παραλία επιβάλει για την συνέχεια των χρήσεων γης να παραμείνουν οι εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, που το ερευνητικό του κέντρο θα αποτελέσει ενιαίο χώρο με την χρήση ενυδρείο.
Ο αγώνας για το Ελληνικό είναι πλέον σε νέα φάση. Η αποτίμηση του προηγούμενου χρονικού διαστήματος μάς επιβάλλει να θέσουμε στον δημόσιο και κομματικό διάλογο τα εξής: Όλο αυτό το διάστημα η συνεργασία της ΝΕ με την κομματική ηγεσία, τα στελέχη του κόμματος που κατέχουν κυβερνητική ευθύνη είναι καλή με την έννοια της ενημέρωσης και αλληλοτροφοδοσίας ιδεών, σκέψεων, εκτιμήσεων, ώστε η αστική ανάπλαση στο χώρο του πρώην αεροδρομίου να μην διαλύσει την κοινωνική συνοχή. Αντίθετα το ΤΑΪΠΕΔ  όλο αυτό το διάστημα έχουμε την αίσθηση ότι εκπροσωπούσε, στην ανοιχτή διαπραγμάτευση για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που συνεχίζεται, τα συμφέροντα των επενδυτών και όχι του δημοσίου. Επιμένουμε ότι η τοποθέτηση στο ΔΣ της Ελληνικό ΑΕ (θυγατρική του ΤΑΪΠΕΔ) του δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι λάθος. Ο δήμαρχος ενδιαφέρεται περισσότερο για την στήριξη των πελατειακών του σχέσεων με τους δημότες της περιοχής μέσω χορηγιών από τους επενδυτές και η άμεση αντικατάσταση του είναι επιβεβλημένη.
Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση του Γραφείου Ελληνικού  του Υπουργείου Οικονομικών-με ρόλο δημόσιου λειτουργού και ελέγχου και όχι γραφείου διεκπεραίωσης των υποθέσεων των επενδυτών, που ο ρόλος του στη νέα φάση σύμφωνα με τις συμφωνίες είναι σημαντικός. Επαναφέρουμε την πρότασή μας για θεσμοθέτηση Επιτροπής Διαβούλευσης και Παρακολούθησης του Έργου από ερευνητικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, αυτοδιοικητικούς και κοινωνικούς θεσμούς, κατά τα πρότυπα άλλων μεγάλων αστικών αναπλάσεων σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις συμβουλευτικής στον πολιτικό προϊστάμενο του γραφείου Ελληνικού.
Επιβεβλημένη είναι η διερεύνηση αλλαγών σε σχέση με τα νέα δεδομένα ως προς το σχήμα άσκησης της κρατικής διοίκησης στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, που επιβάλουν αλλαγές και στην διοικητική διάρθρωση της περιοχής.

Οι εξελίξεις στο Ελληνικό θα είναι συνεχείς και σε βάθος χρόνου δεκαετιών.   Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αγωνιστικά παρούσες στις εξελίξεις.  Απόφαση της ΝΕ είναι η σύσταση ομάδας εργασίας για το Ελληνικό, που θα παρακολουθεί και θα προτείνει στην ΝΕ και το κόμμα.