3η Διάλεξη 3-4-2015

Μορφές βίας κατά τη μετάβαση στη νεωτερικότητα:

η λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση του κεφαλαίου

 (Κ. Μαρξ) – β΄ μέρος

syrizaglyfdas.blogspot.gr 

Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, σε αντίθεση με το πρώτο που το ενδιαφέρον μας απορροφήθηκε στον τρόπο γένεσης της ελεύθερης εργασίας, θα εστιάσουμε σε ζητήματα γένεσης της μορφής του κεφαλαιοκράτη. Τα ζητήματα αυτά μπορούν κωδικοποιημένα να συνοψιστούν με τον ακόλουθο τρόπο:

α) γένεση του κεφαλαιοκράτη εκμεταλλευτή στη γη (συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη μορφή: επανάσταση στη γεωργία – πληθωρισμός)

β) γένεση του βιοτεχνικού-βιομηχανικού κεφαλαιοκράτη (μέθοδοι που υποβοήθησαν τη γένεση: εμπορικοί πόλεμοι, αποικιακό σύστημα, δημόσιο χρέος).

Τέλος, θα συζητηθεί το ζήτημα της περίφημης ιστορικής τάσης της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, δηλαδή το ζήτημα των ιστορικών δυνατοτήτων που αυτή γεννά.

 

Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, Γεννηματά 71, στις 7 το απόγευμα. 

Τηλ.: 210-9640027

GLYFADA METROPOLITANS