ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι γεννηθείς το 10/1959 και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2011 έχω 9360 ημερομίσθια αμιγώς στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 26 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9360 ημερομίσθια έως 31/12/2011, με αναγνώριση συνολικά 1140 ημερομισθίων, 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας (300 ημέρες από το πρώτο τέκνο και 600 από το δεύτερο τέκνο σας) και 240 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011 σε ηλικία 58 ετών και με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημερομίσθια. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών που ακολουθούν, ήτοι από το 2012 έως σήμερα, υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή συμπληρώνετε το  58ο έτος τον10/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια  και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 59 και 6 μήνες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι γεννημένος τον 1/1952 με ασφάλιση μόνο στο ΙΚΑ και υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 έχω 9600 ημερομίσθια. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Έχω συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να καταθέσω χαρτιά για πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των 10000 ημερομισθίων και έτος θεμελίωσης το 2012 ο νόμος ορίζει ότι πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 10000 ημερομίσθια ώστε να συνταξιοδοτηθείτε πλήρως σε ηλικία 63,5 ετών. Εφόσον, όπως μας αναφέρετε έως 31/12/2012 έχετε 9600 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης, με αναγνώριση των 400 ημερομισθίων από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε τις αναγκαίες ημέρες ασφάλισης και ως γεννηθείς τον 3/1952 έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 63,5 ετών ήδη από το 2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015 (έναρξη ισχύος 8/2015), συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Έχω γεννηθεί τον 12/1957. Αρχικά είχα ασφάλιση ΙΚΑ για 8 έτη και στη συνέχεια ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2014 οπότε και έκλεισε η επιχείρηση. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 έχω καλύψει την 35ετία. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΑΕΕ. Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ ο νόμος προέβλεπε ότι μέχρι 31-12-2012 πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης και 37 συνολικά, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Την εν λόγω προϋπόθεση πληροίτε με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης που έχετε, χωρίς να έχετε ανάγκη αναγνωρίσεων και συμπληρώνοντας το 60ο έτος της ηλικίας σας τον 12/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των 60 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Ήμουν ασφαλισμένος αρχικά στο ΤΣΑ και τώρα στο ΤΕΒΕ, υπολογίζω ότι ο χρόνος ασφάλισης μου είναι μέχρι 31/12/2011 32 έτη. Από πλασματικό χρόνο έχω 3 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Είμαι γεννημένος τον 7/1958. Πώς μπορώ να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 32 έτη ασφάλισης, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 3 έτη, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου τεκνών. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνετε την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 και ύστερα καλύπτετε και τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση το 2011. Ως προς το όριο ηλικίας, προβλεπόταν το 60οέτος αλλά ως γεννηθείς τον 7/1958 γίνεστε 60 ετών τον 7/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω γεννηθεί 8/1964 και το 2011 είχα ανήλικο τέκνο και περί τα 5.620 ένσημα στο ΙΚΑ. Μού είχαν πει ότι θα μπορούσα να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση για μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, εξετάζουμε τη θεμελίωση το έτος 2011 για μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου, όπου βάσει του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος υπήρχε σαν ηλικιακό όριο αυτό των 52 ετών. Συνεπώς καθώς θα συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας τον 8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε δυστυχώς από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από την ψήφιση του.  Θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου από την ηλικία των 56 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι γεννηθείσα τον 9/1965. Ασφαλίστηκα πρώτη φορά τον 4/1994 και μέχρι 31/12/2017 έχω περίπου 6250 ημερομίσθια. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας από τη στιγμή που ασφαλιστήκατε πρώτη φορά τον 4/1994 είστε νέα ασφαλισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με 40 έτη ασφάλισης, ήτοι 12000 ημερομίσθια για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών είτε με τουλάχιστον με 15ετία για πλήρη σύνταξη, την οποία ήδη έχετε στην ηλικία των 67 ετών ή με μειωμένη στην ηλικία των 62 εφόσον έχετε την πρόσθετη ειδική προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης  τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1959 με ασφάλιση πρώτα στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΕΒΕ έως σήμερα. Υπολογίζω ότι έχω συνολικά μέχρι τώρα περί τις 9600 ημέρες ασφάλισης. Πότε θα βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας λέτε έχετε συνολικά μέχρι σήμερα 9600 ημερομίσθια, δεν μπορείτε να θεμελιώσετε έως 31/12/2012 συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς μέχρι τότε θα έπρεπε να είχατε μια βάση τουλάχιστον 9000 ενσήμων ώστε με αναγνώριση έως και 1500 ημερομισθίων πλασματικού χρόνου να μπορούσατε να είχατε 10500 ημέρες ασφάλισης. Συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 62 εφόσον έχετε 40 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη ή με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στα 67, διαφορετικά για μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, όμως ως παλαιός ασφαλισμένος θα πρέπει να έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένη τον 12/1962 και έχω μέχρι τον 12/2012 στην ασφάλιση του ΙΚΑ 5690 ημερομίσθια εκ των οποίων 5240 βαρέα. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση; Επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5690 μέχρι 31/12/2012,άρα με δεδομένο ότι επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, έχετε έως 31/12/2010 5090 ημέρες ασφάλισης. Ο νόμος προβλέπει ότι εάν συμπληρωθούν μέχρι 31/12/2010 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών. Εάν επιβεβαιωθεί ότι έχετε τα 3600 βαρέα μέχρι 31/12/2010 και από αυτά τα 1000 είναι όντως τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 55Οέτος της ηλικίας σας, δηλαδή από τον 12/2017, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια καθώς οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Ήμουν ασφαλισμένος πρώτα στο ΝΑΤ και στη συνέχεια μέχρι σήμερα είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ. Συνολικό χρόνο ασφάλισης βάσει βεβαίωσης έως 31/12/2016 έχω 9750. Είμαι γεννημένος τον 9/1955. Έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώμε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια και εφόσον μέχρι 31/12/2016 έχετε 9750 ημερομίσθια, σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 8550. Για να συμπληρώσετε τα 10500 σας λείπουν 1950 ημερομίσθια, τα οποία δεδομένου ότι ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε για θεμελίωση το 2012 κατά ανώτατο όριο 5 έτη, δεν είναι εφικτό ούτε με τις αναγνωρίσεις να συμπληρώσετε την 35ετία. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 με 12000 ημερομίσθια σε ηλικία 62 ετών. Σχετικά με την ηλικία, τον 9/2017 συμπληρώσατε την ηλικία των 62 ετών, όμως σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης υπολογίζοντας ότι για θεμελίωση από το 2013 μπορείτε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο 7 ετών, ήτοι 84 μηνών, θα πρέπει τα υπολειπόμενα ένσημα, κατόπιν των αναγνωρίσεων, για τις 12000 να συμπληρωθούν με πραγματική απασχόληση. Εναλλακτικά μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους σύνταξης σε ηλικία 67 ετών με όσα ημερομίσθια έχετε, χωρίς να προβείτε σε αναγνωρίσεις.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 8/1955. Διορίστηκα στο Δημόσιο το 1985. Έχω συμπληρώσει την 25ετία το 2010. Έχω πάει στρατό 24 μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε, αφού έχετε 26ετία μέχρι το 2010, με συνυπολογισμό και των 24 μηνών από τη στρατιωτική σας θητεία, προκύπτει ότι έχετε 28 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010. Με συνυπολογισμό των ετών από το 2011 και έπειτα προκύπτει ότι έχετε συμπληρώνετε την 35ετία το 2017. Ο νόμος ορίζει ότι θέλει να έχετε 35 έτη ασφάλισης συνολικά για να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών. Εσείς ναι μεν ήσασταν 58 ετών πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 αλλά επειδή συμπληρώνετε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης το 2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επιβλήθηκαν και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την  ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.