ΣΥΡΙΖΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο Δημαρχείο Γλυφάδας για τα ΜΜΕ και την παραπληροφόρηση

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Δημοσιογράφος
Γ. ΠΛΕΙΟΣ – Καθ. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας
Φ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ – Δημοσιογράφος