“Λογοτεχνία και Πολιτική” από τον ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας

Κύκλος συναντήσεων: Λογοτεχνία και Πολιτική


Η Ο.Μ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας οργανώνει ένα κύκλο συναντήσεων που φέρει τον τίτλο Λογοτεχνία και Πολιτική με τον καθηγητή Θωμά Νουτσόπουλο. 

Το πρόγραμμα των συναντήσεων:

 Έναρξη Παρασκευή 19/2  Εμ. Ροΐδης, «Το παράπονο του νεκροθάπτου».

 Διευθ. γραφεία ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας Γ. Γεννηματά 71


 

Η Ο.Μ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας οργανώνει ένα κύκλο συναντήσεων που φέρει τον τίτλο Λογοτεχνία και Πολιτική με τον καθηγητή Θωμά Νουτσόπουλο. Ο κύκλος αυτών των συναντήσεων μπορεί να  ειδωθεί υπό μια διπλή προοπτική: αφενός να λειτουργήσει ως συνέχεια του περσινού κύκλου διαλέξεων, που είχε σαν θέμα τη σχέση βίας και πολιτικής, προκειμένου να εμπλέξει το σύνολο των μελών της οργάνωσης αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου σε ζητήματα ευρύτερης πολιτισμικής εμβέλειας· αφετέρου, λόγω της διαφορετικής μορφής αυτού του κύκλου, απόρροια της ίδιας της θεματικής Λογοτεχνία και πολιτική, να παράσχει την ευκαιρία σε κάθε έναν ξεχωριστά να κινητοποιήσει τις δυνάμεις του σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο παρών κύκλος συναντήσεων δεν θα προσλάβει τη μορφή διαλέξεων αλλά της ανοιχτής συζήτησης πάνω σε λίγο πολύ γνωστά και οικεία πεζογραφήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν μήτρες προβληματισμού για τη συγκρότηση της πολιτικής στη νεώτερη Ελλάδα, σε κρίσιμες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Υπό αυτή την έννοια, δεν θα υπάρχει, όπως στις διαλέξεις του προηγούμενου κύκλου, μια εισήγηση εκ μέρους ενός «ειδικού», αλλά το σύνολο των συμμετεχόντων θα κληθούν, εφόσον ασφαλώς έχουν αναγνώσει τα συναφή πεζογραφήματα (και αυτή είναι η μοναδική ουσιαστική προϋπόθεση συμμετοχής, τυπικά κάποιος μπορεί να συμμετέχει χωρίς να τα έχει αναγνώσει), να αναδείξουν τρόπους με τους οποίους η φαινομενικά «απόμακρη» λογοτεχνία διαθλά ουσιώδεις όψεις του πολιτικού φαινομένου. Τα πεζογραφήματα τα οποία έχουν επιλεγεί για αυτό το ενδιαφέρον «πείραμα» διάρκειας οκτώ εβδομάδων είναι τα ακόλουθα:

19/2  Εμ. Ροΐδης, «Το παράπονο του νεκροθάπτου».

4/3 Δ. Χατζής, «Η θεία μας η Αγγελική».

17/3 Δ. Χατζής, «Μαργαρίτα Περδικάρη».

1/4 Δ. Χατζής, «Ένα θύμα της κατοχής».

15/4 Σ. Τσίρκας, Η χαμένη άνοιξη (1η συνάντηση).

22/4 Σ. Τσίρκας, Η χαμένη άνοιξη (2η συνάντηση).

13/5 Μ. Χάκκας, «Τοιχογραφία».

27/5 Α.Φραγκιάς, «Η μετακόμιση».             

Οι επιμέρους θεματικές που προτείνεται να λειτουργήσουν ως άξονες της συζήτησης, χωρίς να είναι απολύτως δεσμευτικοί αλλά απλώς ενδεικτικοί, είναι: α) η σχέση των χαρακτήρων με την ιστορική κίνηση και οι όροι πρόσληψης αυτής από τη συνείδηση των δρώντων, β) η αναδιαμόρφωση του αστικού χώρου και η πολιτική του σημασία  και, τέλος, γ) ζητήματα διαμόρφωσης ηθικο-πολιτικών κρίσεων από τους «ήρωες» του εκάστοτε πεζογραφήματος. Η επιλογή των παραπάνω πεζογραφημάτων καλύπτει χρονικά σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πολιτικού εικοστού αιώνα: από το προ-πολεμικό πελατειακό πολιτικό σύστημα (Ροΐδης), στη ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας στη διάρκεια της κατοχής (Χατζής), στη μείζονα προδικτατορική κρίση των Ιουλιανών (Τσίρκας), καταλήγοντας στην αυγή της μεταπολίτευσης και στα προβλήματα που έθεσε η ίδια η μεταπολίτευση (Χάκκας, Φραγκιάς).

Φιλοδοξία αυτού του κύκλου είναι, με δεδομένη την απουσία ενός προνομιακού αναγνώστη-εισηγητή, να αναδειχτεί το σύνολο των συμμετεχόντων σε αυτό το ρόλο.