Η οικονομική στήριξη των παιδιών από τους γονείς ή η αγορά ενός αυτοκινήτου ή μιας κατοικίας από αυτούς, μπορεί να φέρει τα τέκνα αντιμέτωπα με φόρους.

Συγκεκριμένα, όταν το παιδί υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει τα εισοδήματα που απαιτούνται για να καλύψει τη δαπάνη αγοράς, θα φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που θα προκύψει για την αγορά αλλά και την κατοχή του αυτοκινήτου.

Αυτό σημαίνει πως είναι πιο συμφέρον να πληρώνεται φόρος για την γονική παροχή ή τη δωρεά, ώστε να αποφεύγουν οι φορολογούμενοι την τσιμπίδα των τεκμηρίων.

Όταν οι γονείς δίνουν κάποια χρήματα στα παιδιά τους, η πράξη αυτή ονομάζεται γονική παροχή. Η γονική παροχή μπορεί να γίνει ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση στην εφορία του δωρητή. Και στις δύο περιπτώσεις η φορολογία είναι ίδια και ανέρχεται σε 10% επί του ποσού που παρέχεται. Ο φόρος 10% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ των χρημάτων που δωρίζονται. Για παράδειγμα, για μια γονική παροχή 15.000 ευρώ ο φόρος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ (15.000 x 10%). Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης που δεν έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφική πράξη είναι μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της γονικής παροχής.

Δωρεά χρηματικού ποσού θεωρείται όταν κάποιος (πλην γονέων) δίνει χρήματα σε κάποιον άλλον χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό μπορεί να γίνει ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με δήλωση στην εφορία του δωρητή. Και στις δύο περιπτώσεις η φορολογία είναι ίδια και ανέρχεται σε 20% ή 40% επί του ποσού που δωρίζεται ανάλογα με τη συγγένεια. Η προθεσμία για τη δήλωση είναι μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της δωρεάς.

Στις περιπτώσεις γονικής παροχής ή δωρεάς χρηματικών ποσών, ο φόρος υπολογίζεται όχι βάσει της κλίμακας, αλλά αυτοτελώς με τη χρήση συντελεστή που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι. Για την περίπτωση της γονικής παροχής χρημάτων, ο συντελεστής που εφαρμόζεται είναι πάντοτε 10%, αφού η συγγενική σχέση γονιών και τέκνων υπάγεται πάντοτε στην Α’ κατηγορία. Ανάλογα με τη συγγένεια, ο φόρος γονικής παροχής ή δωρεάς χρηματικών ποσών ορίζεται ως εξής: n 10%: γονείς, σύζυγος, τέκνα και εγγόνια,  20%: αδέλφια, ανίψια, θείοι, παππούς – γιαγιά, πεθεροί, δισέγγονα, προπάππος, προγιαγιά, 40%: οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι δεν έχουν καμία συγγένεια.

Κατά τον υπολογισμό του φόρου γονικής παροχής χρηματικού ποσού δεν συνυπολογίζονται τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από τον ίδιο γονέα. Δηλαδή, τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως γονική παροχή φορολογούνται πάντοτε αυτοτελώς με τη χρήση συντελεστή χωρίς συνυπολογισμούς.  Επίσης, στην περίπτωση που ο γονιός δώσει στο παιδί του αρχικά μια γονική παροχή χρηματικού ποσού και στη συνέχεια δώσει και νέα, τότε για την καθεμιά ο φόρος θα υπολογιστεί αυτοτελώς.