Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στους Ο.Τ.Α.» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. ΑΘΗΝΑ-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡ...