Το «μαχαίρι στο λαιμό» σε 270.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ρεπορτάζ: Σταυριανή Καραμανίδη «Φωτιά» έχουν πάρει οι υπολογιστές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, προκειμένου να σταλούν 270.000 e-mail σε ισάριθμους ελεύθερους επαγγελματίες, με την απειλή: (πε...