ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Varadero Club Hellas

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας μόνο για να συναντήσουμε τις πρωτοβουλίες, επιστημονικές προτάσεις και δράσεις που εξακολουθούν να ξεχωρίζουν στη...

12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Varadero Club Hellas (13th NATIONAL MEETING Varadero Club Hellas)

Σκοπός του Varadero Club Hellas είναι να γνωριστούμε με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος και την αγάπη για τη μοτοσικλέτα, τη φύση, τη φιλία και την ανταλλαγή μεταξύ τους απόψεις και εμπειρίες. Στο πλα...