ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Δήμος Αργυρούπολης: 29 θέσεις εργασίας με 8μηνα

Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι εννέα ατόμων (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών δ...