Μη φαρμακευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, της νόσου Alzheimer

της Ζωής Αλεξούλη, Ψυχολόγου Η φαρμακευτική θεραπεία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer.  Πρόσφατες μελέτες όμως αποκαλύπτουν ότι η χορήγηση φα...