Παρασκευή

Παρασκευή και 13! Γιατί φοβόμαστε;

Ο ... φόβος για την Παρασκευή και 13! Οποιαδήποτε Παρασκευή συμπίπτει με τις 13 ενός μήνα, θεωρείται κακότυχη στις Αγγλοσαξονικές, Γαλλικές, Γερμανικές και Πορτογαλικές περιοχές του κόσμου. Παρόμοιες δε...