Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Πρωτοποριακή εφαρμογή της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democracy) από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Πρωτοποριακή εφαρμογή της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democracy) από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ Στο πλαίσιο της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democracy), ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πρωτ...