σπίτι

Πότε συμφέρει η γονική παροχή

Eξαρτάται από το είδος του ακινήτου που θα μεταβιβαστεί και την περιοχή Με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να βρίσκονται καθ΄οδόν πολλοί ιδιοκτήτες σκέφτονται τώρα αν θα πρέπει να προχωρήσου...