Καστοριάδης

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η Φιλία και το Έλεος

Κορνήλιος Καστοριάδης: Η Φιλία και το Έλεος Θα έβλεπα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στην Ελλάδα και εκφράζονται με τις λέξεις φιλία και έλεος. Ας αρχίσουμε από την πρ...