ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ Ο...