ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ την ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ την ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – 10.00 π.μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠ...