ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δωρεάν πελματογράφημα για τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό

Δωρεάν πελματογράφημα για τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού, σε συνεργασί...