καύσωνας

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ Από το Τμήμα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης που προτ...