κινητό

Δείτε γιατί είναι θανάσιμο σφάλμα να έχετε το κινητό στην τσέπη

Δείτε γιατί είναι θανάσιμο σφάλμα να έχετε το κινητό στην τσέπη Αρκετές έρευνες πια έχουν επισημάνει ότι η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα βλάπτει το σπέρμα και θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική λειτουργία...