Τι ζώδιο είναι οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες

Ποιο ζώδιο κυριαρχεί στον πολιτικό χώρο.

Οι πολιτικοί κάθε χώρας έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Άλλοι είναι πιο σκληροί, άλλοι πιο απλοί. Υπάρχει όμως και κάτι που έχουν κοινό μεταξύ τους:

Τα ζώδια.

Δείτε ποια είναι τα κυρίαρχα ζώδια της πολιτικής στο Ratpack.gr