Στα ανοικτά γήπεδα Αιξωνής από 16/6 έως 27/6 και από 30/6 έως 11/7.

exoniAfisa