"ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ"

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Ένα βιβλίο για την τρίτη ηλικία γεννιέται και είναι τιμή μου να το προλογίσω!»
Το 65ο έτος αποτελεί το σημείο μετάβασης στην τρίτη ηλικία, ενώ άτομα άνω των 80 εντάσσονται στην τέταρτη ηλικία.
fysikotherapeiaΣε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνεται σταδιακή αύξηση αριθμού ηλικιωμένων ατόμων. Καθώς  όμως  ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ασθένειες που σχετίζονται με τις μεγαλύτερες ηλικίες.  Το γήρας είναι η εποχή της σοφίας, αλλά και της δύσης της ζωής του ανθρώπου.
  Οι ηλικιωμένοι χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης  και ακόμη περισσότερο όταν πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας.  Η επιβάρυνση από την φροντίδα ενός ανοΪκού ασθενή μπορεί να είναι σωματική, ψυχική αλλά και οικονομική. Η πτώση της νοητικής και της σωματικής κατάστασης έχουν ως αποτέλεσμα το άτομο να δυσκολεύεται να αυτό εξυπηρετηθεί. Στη νόσο Alzheimer, αλλά και σε κάθε μορφή άνοιας, όλη η οικογένεια πάσχει μαζί με τον ασθενή.  Χρήσιμο λοιπόν είναι να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, να προσδιοριστούν ποιες μονάδες φροντίδας βρίσκονται σε κοντινές περιοχές, ποια κέντρα ημέρας, ποια είναι τα είδη των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη   προετοιμασία των συγγενών και του ασθενή.
Στο παρόν βιβλίο ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, χωρίς άσκοπα επιτηδευμένη χρήση ορολογίας, με χαρακτηριστική απλότητα γραφής αλλά και με εξαιρετική σαφήνεια, καταφέρνει να πληροφορήσει τον αναγνώστη και να δώσει απαντήσεις σε ένα πλήθος ερωτήσεων που γεννιούνται με άξονα την Τρίτη ηλικία. Μας μεταφέρει απλόχερα την εμπειρία του σε ένα περιεκτικό εμπεριστατωμένο και ολοκληρωμένο επιστημονικό εγχειρίδιο για την φυσικοθεραπεία στην Τρίτη ηλικία.
Η θεωρητική του ανάλυση, που είναι βασισμένη σε μεγάλο πλήθος βιβλιογραφικών πηγών, μαζί με το φωτογραφικό του υλικό και τα εύστοχα κλινικά παραδείγματα το καθιστούν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα της τρίτης ηλικίας. Αποτελεί ένα χρήσιμο πρακτικό οδηγό για  τους φροντιστές των ηλικιωμένων, καθώς και για τους μη ειδικούς αλλά ευαισθητοποιημένους αναγνώστες που ενδιαφέρονται διευρύνουν τις γνώσεις τους για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο την κοινότητα των επιστημών υγείας.
Ζωή Αλεξούλη
Ψυχολόγος, πτυχιούχος Α.Π.Θ