Το πρόγραμμα του διήμερου εορτασμού στην Αγία Τριάδα της Γλυφάδας

 

Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που “συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται”, όπως λέει το Σύμβολο της Πίστεως, με τον Πατέρα και τον Υιό, τιμάται αυτήν τη Δευτέρα, μία μόλις ημέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία μας γιορτάζει.

Το πρόγραμμα του διήμερου εορτασμού έχει ως ακολούθως:

 

Αγία Τριάδα