Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτου διανέμονται  σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, επιπλέον  τζελ χεριών σε ικανό αριθμό για να τοποθετηθούν σε κάθε τάξη διδασκαλίας βοηθώντας  στον περιορισμό της εξάπλωσης της εποχιακής γρίπης.

Η διάθεση αυτή γίνεται από τις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και είναι επιπλέον των τζελ που υπάρχουν στις δύο ενεργές  συμβάσεις αφενός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  αριθ. 549/5-11-2019 και αφετέρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  με αριθ. πρωτ. 830/5-11-2019 προκειμένου να υπάρξει πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων.