Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης:

 

 

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β ) Πυροσβεστική Διάταξη, όπως και τoν Κανονισμό Πόλης αριθ. απόφασης Δ.Σ.326/21-10-15 (ΑΔΑ: ΨΟ80ΩΡ7-ΟΗ9), οφείλουν όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν στην αποψίλωση των ξερών χόρτων και στον καθαρισμό τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και εν συνεχεία στην άμεση και καθολική απομάκρυνσή τους, από τα όρια των οικοπέδων τους και πέριξ αυτών, προκειμένου να αποτραπεί κάθε πιθανός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και ταχείας επέκτασής της.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε άμεσα να καθαρίσετε το οικόπεδό σας, από τα ξερά χόρτα, σκουπίδια  και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά, εντός το πολύ 10 ημερών.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισή σας, είμαστε υποχρεωμένοι , για την δημόσια ασφάλεια και υγεία, να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες που ο Ν.3852/2010 άρθρο 94 και ο Ποινικός Κώδικας επιβάλλει.

Συγκεκριμένα ο Δήμος θα παρέμβει αυτοβούλως στον καθαρισμό του οικοπέδου, καταλογίζοντας στον ιδιοκτήτη το σχετικό πρόστιμο και την δαπάνη καθαρισμού, σύμφωνα με τη χρηματική επιβάρυνση που έχει ορισθεί στον κανονισμό Πόλης ανά τετραγωνικό μέτρο γης.

Έχοντας υπόψη τις αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου, την ιδιαίτερη υγειονομική κατάσταση με τον Κορωνοιό καθώς και την έλλειψη προσωπικού, ευελπιστούμε στην συνεργασία σας για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας, καθώς ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί, ένα βασικό μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

email:   politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr

τηλ.: 213 202 6000 

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Βασίλης Κρητικός