Η Ελληνική HPV Εταιρεία ενημερώνει το κοινό για οτιδήποτε έχει σχέση με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και ό,τι αυτός μπορεί να προκαλέσει. Σήμερα υπάρχουν τρόποι να προφυλαχτεί κανείς και να αντιμετωπίσει μια HPV μόλυνση.

Ο καθηγητής Θ. Αγοραστός μιλάει για το HPV εμβόλιο

 

♦ Σκοπός της Εταιρείας

http://hpvsociety.gr/

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) («Ελληνική HPV Εταιρεία») δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, την προαγωγή επιστημονικών συζητήσεων και την ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και την εξειδικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση μεμονωμένων ατόμων, οργανισμών και υπηρεσιών όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση παθήσεων οφειλόμενων στην δράση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus – HPV).

Οι τελευταίες συνεχώς αυξανόμενες γνώσεις όσον αφορά στο εύρος και τη βαρύτητα των συνεπειών της HPV-μόλυνσης επιβάλουν την ενημέρωση όλων σχετικά με την πρόληψη (HPV-εμβόλιο), την έγκαιρη διάγνωση (HPV-test) και την αντιμετώπιση των παθήσεων που αυτή προκαλεί σε γυναίκες και άνδρες.

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής HPV Εταιρείας έχει ως σκοπό τη συνεχή παρουσίαση, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας, των τελευταίων εξελίξεων στο αντικείμενο της μοριακής, επιδημιολογικής και κλινικής έρευνας, αλλά και της ιατρικής αντιμετώπισης νοσημάτων που σχετίζονται με την λοίμωξη από τον ιό των θηλωμάτων. Κείμενα και άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις, βιντεοπροβολές, διαλέξεις ελλήνων και ξένων ομιλητών σε συνεδριακές και σεμιναριακές επιστημονικές εκδηλώσεις, μηνύματα, εκκλήσεις για δράση, νέα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κοινωνική δικτύωση, ανακοινώσεις από τους επίσημους ελληνικούς και ξένους φορείς υγείας, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές προς το κοινό, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προς τους επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, ανακοινώσεις και παροχή πληροφοριών για επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις), νέα της Ελληνικής HPV Εταιρείας και άλλων συγγενών επιστημονικών εταιρειών, συνδέσεις (links) με άλλους συναφείς και ενδιαφέροντες διαδικτυακούς τόπους, επιστημονική αλληλογραφία κ.ά. αποτελούν τα αντικείμενα της παρούσας ιστοσελίδας, με τριπλό στόχο: την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την έρευνα πάνω σε θέματα σχετικά με τον ιό των θηλωμάτων, αυτόν τον τόσο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία ανδρών και γυναικών, η σημασία του οποίου μόλις τελευταία αναγνωρίζεται στις πραγματικές της διαστάσεις.

Θ. Αγοραστός

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)

hpvsociety.gr/