Ντόρα Πάλλη: Ιδέες και αγάπη από τα παιδιά μας

Επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αθλητισμός για κοινωνική ένταξη» του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Δεν είναι μόνο παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι και παιδιά με σπουδαίες δεξιότητες, που μπορούν να δώσουν το παράδειγμα και στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα αλλά και στην πατρίδα μας, ευρύτερα.
Ίσως, το καλύτερο μήνυμα για το ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς.