Μάθε που ψηφίζεις

Μάθε που ψηφίζεις: Συμπληρώνοντας τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας (προαιρετικό), Έτος Γέννησης, ή μόνο τα πεδία “Ειδικός Εκλογικός Αριθμός” και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε, στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να ενημερωθείτε, για το πού ψηφίζετε (Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Εκλογικό Διαμέρισμα, Κωδικό Εκλογικού Διαμερίσματος).

http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm