Ο εργατολόγος – δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης

απαντά στις ερωτήσεις σας

 

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 7):

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι γεννημένη τον 7/1957 και έχω ασφάλιση ΙΚΑ μόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι και μέχρι 12/2015 έχω περί τα 8200 ημερομίσθια. Το δεύτερο τέκνο μου ενηλικιώθηκε το 2011. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 12/2015 είχατε 8200 ημέρες ασφάλισης θεωρώντας ως δεδομένο ότι επικολλούσατε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, μέχρι 31/12/2010 έχετε 6700 ημέρες ασφάλισης, ήτοι υπερκαλύπτονται τα απαιτούμενα 5500 ημερομίσθια και εφόσον το τέκνο σας είναι ανήλικο το 2010 μπορείτε να βγάλετε πλήρη σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2010 σε ηλικία 55 ετών. Ως γεννηθείσα το 1957, είχατε συμπληρώσει το 55ο έτος σας ήδη από το 2012, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

 Είμαι γεννημένος τον 2/1952 και είχα ασφάλιση ΤΣΑ μετά ΤΑΕ και στο τέλος ΙΚΑ. Υπολογίζω ότι μέχρι 12/2015 έχω 10000 ημέρες ασφάλισης. Έχω 2 τέκνα, υπηρέτησα στο στρατό 26 μήνες και έχω επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ  για 300 ημέρες ασφάλισης.  Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011 με τις διατάξεις των 10.000. Εφόσον  επικολλούσατε κάθε έτος 300 ημερομίσθια σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 είχατε  8800 ημέρες εργασίας. Για τη συμπλήρωση των 10.000 υπολείπονται 1200 ημερομίσθια, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με αναγνώριση 900 ημερών από τα 2 τέκνα σας  και 300 ημερών από την επιδοτούμενη ανεργία. Έχοντας πλέον συμπληρώσει τις 10.000 μέχρι 31/12/2011 μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 63 ετών. Ως γεννηθείς τον 2/1952 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία τον 2/2015, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και ως εκ τούτου δεν θίγεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Έχω ασφάλιση ΙΚΑ από το 1978 και μέχρι 12/2015 έχω 10500 ημερομίσθια εκ των οποίων 8900 βαρέα . Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο από τα 2 τέκνα και 2,5 χρόνια από στρατιωτική θητεία. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 15/2/1962. Με ποιες προϋποθέσεις  μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχετε, όπως μας λέτε 10500 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2015, άρα έως 31/12/2011 είχατε  9300 ημερομίσθια. Με αναγνώριση 1200 ημερών, από τα τέκνα σας (900 η.ε.) και τα υπόλοιπα από το στρατό, συμπληρώνετε τις 10500 η.ε. και εφόσον εξ ‘αυτών 7500 είναι βαρέα μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως με έτος θεμελίωσης το 2011 όταν φτάσετε στην ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών και για μειωμένη στην ηλικία των 53 ετών και 9 μηνών. Παρόλο που συμπληρώνετε τα ανωτέρω ηλικιακά όρια μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρούνται από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

 Έχω γεννηθεί τον 5/1958 και είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ μόνο, έως 31/12/2012 συμπληρώνω την 35ετία με πραγματική απασχόληση. Πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Μας λέτε ότι έχετε 35 έτη μέχρι 31/12/2012, με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών σε ηλικία 59 ετών. Στο ερώτημά σας δεν διευκρινίζεται εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε προκειμένου να συμπληρώσετε και αυτήν την προϋπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσετε εάν έχετε την 37ετία. Ως γεννηθείσα τον 5/1958 γίνεστε 59 το 2017 και συνεπώς, επηρεαζόμενη από την αύξηση των ηλικιακών ορίων του Ν. 4336/2015, θα μπορέσετε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννηθείσα τον 3/1963 και έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ ανελλιπώς. Ο σύζυγος μου είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 85%. Έχω υπολογίσει ότι μέχρι τον 12/2015 έχω περίπου 25 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Μπορώ άμεσα να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση συνταξιοδότησης ως σύζυγος αναπήρου περάν των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 37 του Ν. 3996/2011 σωρευτικά πρέπει επιπλέον να εξετάσετε πότε έχετε συμπληρώσει την 25ετία. Σύμφωνα με όσα μας λέτε, μέχρι 31/12/2015 έχετε περίπου 25έτη και 6 μήνες. Εφόσον λοιπόν, εξακριβώσετε ότι έως 18/8/2015, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν. 4336/2015, είχατε τα 25 έτη ασφάλισης, τότε υπάγεστε σε αυτούς που μπορούν ως σύζυγοι αναπήρου συζύγου να αιτηθούν συντάξεως άμεσα χωρίς όριο ηλικίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Eίμαι γεννημένη το 1965 και εργάζομαι απο το 1997 ως καθαρίστρια. Υπολογίζω πως μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ειχα συμπληρώσει 5000 βαρέα ένσημα. Είμαι έγγαμη αλλα χωρίς τέκνα. Σε ποια ηλικία  μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ’αρχήν πρέπει να σημειώσουμε οτι με βάση το έτος που υπαχθήκατε για πρώτη φορά στην ασφάλιση, θεωρείστε νέα ασφαλισμένη. Για τους νέους ασφαλισμένους ισχύει οτι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3375 σε βαρέα και ανθυγειϊνά επαγγέλματα. Απο τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεται πως τα 4500 ένσημα τα συμπληρώσατε μετά την 1/1/2013, έτσι πλέον  ως έτος συνταξιοδοτησής σας καθίσταται το 62ο.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Εχω γεννηθεί 24/1/1956 και έχω δουλέψει 8 ως μισθωτός στο ΙΚΑ απο το 1975-1983 ενώ απο το 1984 μέχρι και σήμερα διατηρώ εμπορικό κατάστημα και είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, πρώην ΤΕΒΕ. Πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως προκύπτει μέχρι 31/12/2012 είχατε συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ενώ έχετε συνολικά παραπάνω απο τα απαιτούμενα 37 χρόνια ασφάλισης και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε στο 60ό έτος της ηλικίας σας. Δεδομένου ότι συμπληρώσατε το 60 σας έτος τον 1/2016, επηρεάζεστε από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και πλέον θα μπορείτε να υποβάλετε αίτημα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 60 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννηθείς 3/6/1956, ασφαλισμένος από το 1978, και έως το 2011 έχω συνολικά 8.700 οικοδομικά ένσημα. Εκτοτε είμαι άνεργος. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων οικοδομικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη με τις διατάξεις για τα 4.500 ημέρες ασφάλισης όλες σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, με την συμπλήρωση του 60ου έτος της ηλικίας σας. Προσοχή χρειάζεται καθώς θα πρέπει να έχετε 500 ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια απο τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας προς συνταξιοδότηση, προϋπόθεση που εσείς βεβαίως πληροίτε.

Επομένως μπορέιτε να καταθέσετε για σύνταξη απο τις 3/6/2016.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι γεννημένος το 1959, ασφαλισμένος συνεχώς στο ΙΚΑ από το 1978 και έχω συμπληρώσει στις 31/12/2015 11.000 ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη; Θα χρειαστεί να προβώ σε αναγνωρίσεις; Εχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει στο στρατό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε προκύπτει οτι 31/12/2010 είχατε συμπληρώσει 9500 ημέρες ασφάλισης. Με εξαγορά 1000 ενσήμων απο τα τέκνα σας και απο στρατο, συμπληρώνετε τις απιτούμενες 10500 για πλήρη σύνταξη στα 58 σας χρόνια και έτος θεμελιωσης το 2010. Επειδή συμπληρώνετε τα 58 το 2017, θα επηρεαστείτε απο τα νέα όρια ηλικίας και τελικώς θα μπορέσετε να καταθέσετε για σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Εχω γεννηθεί 31/07/1961 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Το 2011 είχα 5.500 ένσημα και δύο ανήλικα παιδιά. Πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μετά τις αλλαγές του ν. 4336/2015 μπορείτε κανονικά να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη άμεσα καθώς έιχατε συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας σας πριν την ψήφιση του νόμου. Τό όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη έχει πλέον αυξηθεί και έτσι σε πλήρη σύνταξη μπορείτε πλέον να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 62 ετών.

Μουσελίμης

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.