Ποιες οι υποχρεώσεις μου ως ιδιοκτήτης κατοικίδιου;

Η απόκτηση κατοικιδίου έχει υποχρεώσεις. Πάρε την απόφαση υπεύθυνα. Ενημερώσου:

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς καθώς και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 4039/2012καθώς και το άρθρο 46 του Νόμου 4235/2014.