ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

|| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ||

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει ότι στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας που βρίσκεται στην οδό Αρχιπελάγους 29 πραγματοποιείται  πρόσκληση πιστοποιημένων δημοτών εθελοντών, μεμονωμένων ή ομάδων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με έδρα την Γλυφάδα για να οργανωθεί από κοινού προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασίας και επιχειρησιακής δράσης σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς  της.
Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν τα ανάλογα προσόντα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας να προσέλθουν στο Επιχειρησιακό Κέντρο, να υποβάλλουν τις αιτήσεις που θα παραλάβουν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για  να καταχωρηθούν και να τους δοθεί κωδικός ασφαλείας και πρόσβασης στο Κέντρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210-9641075