Προσλήψεις πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση.

 

Όπως ανακοινώνει ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης:

Πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης