Να τα πούμε;

 

Πάει ο παλιός ο χρόνος

ας γιορτάσουμε παιδιά

και του χωρισμού ο πόνος

ας κοιμάται στη καρδιά.

Καλή χρονιά, καλή χρονιά,

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά.. (δις)

 

Γέρε χρόνε φύγε τώρα

παει η δική σου η σειρά

ήρθε ο νέος με τα δώρα,

με τραγούδια και χαρά.

Καλή χρονιά, καλή χρονιά,

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά.. (δις)

 

Μα κι αν φεύγεις πια μακριά μας

στην καρδιά μας πάντα ζει

κάθε λύπη και χαρά μας

που περάσαμε μαζί.

Καλή χρονιά, καλή χρονιά,

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά.. (δις)

 

Όλα γύρω χιονισμένα

όλα γύρω παγωνιά

μα θα λιώσουν ένα ένα

με τη νέα τη χρονιά.

Καλή χρονιά, καλή χρονιά,

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά.. (δις)

 

 

2022