ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ O ΠΟΥ από το 1988 έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων μ...